| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Social Media | Słowińska TV |
Haft Słowiński Haft Słowiński Haft Słowiński Haft Słowiński Haft Słowiński
- | - Kraina w Kratę - | - Błękitna Kraina - | - Słupsk - | - Damnica - | - Dębnica Kaszubska - | - Główczyce - | - Kępice - | - Kobylnica - | - Potęgowo - | - Smołdzino - | - Ustka - | -
Haft Słowiński Haft Słowiński
Haft Słowiński Haft Słowiński Haft Słowiński

Haft Słowiński


Haft Słowiński On-line Wybrzeże Słowińskie / Haft Słowiński On-line / Warunki używania

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Haft Słowiński On-line. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Haft Słowiński On-line może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Haft Słowiński On-line nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Haft Słowiński On-line, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Haft Słowiński On-line nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Haft Słowiński On-line. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Haft Słowiński On-line udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Haft Słowiński On-line nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Haft Słowiński On-line uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Haft Słowiński On-line jest równoznaczne z udzieleniem Haft Słowiński On-line nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Haft Słowiński On-line ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Haft Słowiński On-line w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Haft Słowiński On-line nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Haft Słowiński On-line uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Haft Słowiński On-line uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>

Źródło
Bibliografia


Web Informer Button


Haft Słowiński